Fiskebedriften Jangaard i Årsbogen på Vevang er nedlagt etter 22 års drift. Jangaards anlegg på Vevang har sysselsatt  rundt 20 ansatte i et moderne anlegg på nærmere 8000 kvadratmeter, og produserte saltfisk med utgangspunkt i frosset råstoff fra Alaska, Norge og Russland. I tillegg leverte 6–7 mindre båter ferskfisk her. På Vevang ble anlegget opprinnelig startet opp av Edvin Sivertsen på 70-tallet som en vanlig fiskebrygge der det gikk mest i sei og hyse. I perioder kunne det da være opp til 40 ansatte. Jangaard tok over i 1990 etter at det var gjort større investeringer som skikkelig kai .
jangaard
Slutt for Jangaard i Årsbogen. Markedet for bedriften har vært saltfisk til Hellas, Spania og Italia. Sammen med krisen i økonomien i de landene og sterk konkurranse fra bedrifter på Island i saltfiskmarkedet, skal dette være årsaken til nedleggelsen.
jangaard 2
Fra venstre er Gunhild Sandvik og Anne Kristin Torseth i full sving med saltfisk. Noen av de ansatte skal bli overflyttet til Jangaard sitt anlegg på Averøya, men det er også snakk om permitteringer får vi fra noen av de som har vært ansatt her.( Foto: Eide kommune)