En tur i holmer og skjær ved Kvitholmen resulterte i dag funn av en flaskepost som det ikke var så lett å finne ut av. Avsenders fornavn stod, men brevet var blitt vått så alt var vanskelig å tyde. Trondheim var dog leselig.
fla 1
Flaska med brevet slik den ble funnet på Kjeøya rett inn for Kvitholmen.
fla 2
Telefonnummer var ukjent og 1881 ble satt på saken. Til slutt måtte lappen på et lysbord med tykke Clifford Bugten-briller. Etter en times arbeid der vi havnet både på Østlandet og Rogaland, ble Linn på 10 år funnet på en adresse i Astronomvegen i Trondheim. Posten ble sendt ut i sommer fra Teistklubben hvor familen var på besøk hos slekta forteller moren da vi tok kontakt. Flaska ble hivd ut der, men drev bare 2,2 kilometer til en liten holme som så å si det aldri er folk på.
fla 3
Her på holmen drev posten i land. Teistklubben ligger midt på bildet, og har vært gammel losstasjon på Hustadvika.