Brannvesenet er kjørt til Woldbrygga i Vågen som tilhører Nordmøre Museum etter automatisk brannalarm derfra. Alarmen kom inn ved 14: 55 tiden.
bv26
Eiendommene her er fra 1800 tallet og har røykdetektorer koblet opp til vaktsentalen på brannvakta. Det har vært jevnlige utrykkinger hit uten at det har vært noen brann.( Arkivfoto)
branutrmil
Området her har spesiell kulturhistorisk verdi. Den gule brygga ( Wold)  er fra 1860 der det ble startet snekkerverksed. I 1875 ble det bøkkerverksted her ( tønner) som det var enorm etterspørsel etter til eksport av sild, tran og rogn. Den rød brygga er Hjelkrembrygga som er bygd i 1835.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her