Det gjøres klart for å sette i gang bygging av boliger på taket av ex Mega ved Helsehuset i Fosnagata. Arbeidere holder på å rigge seg til på taket, der arbeider som støttepillarer inne i bygget har har foregått i lengere tid.
co 1
Fra taket på ex Mega der det kommer leilighetsbygg etter hvert. Butikk er lovt i underetasjen på prospektene.
co 2
Siste rest av det store ventilasjonsbygget som stod i hammeren her ble fjernet i dag.