Engsveen-huset, eller også kalt Lillemorhuset ved Ohrhamrene på Freiøya ble brent ned kontrollert av brannvesenet på lørdag.
hus 1

Det var ved 14:30 tiden at huset ble tent på. Nå er det ikke første gangen det brenner her. På slutten av 1980 tallet brant tilhørende fjøs/ låve ned og mange husdyr som sauer og geiter strøk med.(Foto: Tom E. Felberg)
hus 2

Her er det ingen vei tilbake for boligen som antagelig er fra slutten av 1960 tallet.( Foto: Tom E. Felberg)
hus 3
Huset lå godt unna andre boliger, så det var full kontroll med nedbrenningen. (Foto: Tom E. Felberg)