Man begynner å se hvordan det svære kontorbygget til Statoil vil bli seende ut i Omagata.
hussstat
Her kommer det absolutt største kontorbygget her i byen.