Vi minner om folkemøte i Caroline Kino torsdag den 18.oktober klokken 18. Fylkesordføreren og fylkesrådmann, samt ordførere på Nordmøre i tillegg til rådmenn vil bli å treffe. Utsendinger fra polititiske parti vil selvfølgelig komme. I Molde kom 300 personer onsdag kveld på et slikt møte. Da satser vi på at 30.000 kommer til kinoen klokka 18. Det gjelder kanskje om vi må kjøre 45 minutter til Hjelset i framtiden, noe som er helt forkastelig etter vår mening. Absolutt intet er kommet fra noen Molde/Romsdalsmunn om ønske om felles sykehus. Bare fra Nordmøre. Oljeindustrien i Kristiansund som har fått i pose og sekk det de ønsker av tomter og annet her i byen, er forbausende helt taus i denne saken. Det er nesten det merkeligste i hele sykehussaken.
caro
Sykehus må vi ha bynært som mulig. Kanskje de flytter alt til Hjelset med et smil politikerne nå ?