Brannvesenet har kjørt til Freiøya ved 20: 30 tiden etter at det har kommet inn automatisk alarm fra en ungdomsskole. Alle slike alarmer i Kristiansund er koblet opp mot vaktsentralen på brannvakta. På Averøya er slike alarmer koblet direkte til 110 sentralen i Ålesund.
fredoeu s
Brannvesenet er kjørt til Frei ungsdomsskole på Langhaugen ved Omsundet.( Brannbil/ Illustrasjonsbilde)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her