foers.jpeg bn

To biler har kollidert ved den berømmelige skarpsvingen øverst i Bruhagen ved 15 tiden. Ambulanse og brannvesen er på stedet. Kollisjonsputer i begge bilder er utløst. Personer er fraktet til sykehuset. Det er glatt på veien grunnet snøfall enkelte steder innover Averøya.
bilk 2
Autovernet er ødelagt etter sammenstøtet som var litt før svingen.
bilk
Det er glatte veier i distriktet, og det er skjedd flere trafikkulykker i dag.