Også på Averøya utenfor Hestvikholmen og Kristiansund base tilfaller det arbeid for lokale firma i oljevirksomheten. Ute i Naustvollan har firmaet Patrick Dahl fått over flyteelement for borestrengen for reperasjon.

dahlroer

Flyteelement/ beskyttelse for borestrenger ute på anlegget til Patrick Dahl. Disse er laget av polyestermasse med  tusenvis av små flytekuler innbakt.