En semitrailer tilhørende TKT Transport i Fræna har skapt stor kø ut av Trondheim sørover i ettermiddag.
ur 2

På bildet kan man se at frontruta er knust av en stor kartong som har stått inne i førerhytta. Noen løse deler av semien ligger i snøen . Murphydag for fræningene her i Trondheim i dag. ( Leserfoto)