Mange av de som bor i blokkene i Makrellsvingen har fått sett havet og Smøla igjen. Skogen som ble plantet her rundt 1980 hadde kapslet inn boligene uten mulighet til utsikt. Nå hugges det trær i store mengder her i forbindelse med utbyggingen av det nye boligfeltet som er under utbygging nordøst for blokkene.

serh

Den som bor i Makrellsvingen og Lyrveien har fått luft rundt seg. Nå ser mange havet og Smøla igjen, noe det settes stor pris på.