Tekst/foto:  Jarl Arvid Røbech

  Ved den lille bakketoppen i enden av P. Bendiksens gate på vei mot Rokilde sykehjem ligger en kabel uheldig til.
Her ferdes mye folk, og i svakt lys/mørke er dette den rene snublefellen! Regner med at dette er en sak for Neas, og de oppfordres til snarlig å ta affære før det skjer en ulykke her.
arv
Etter det BN kjenner til er Neas blitt varslet om denne kabelen i løpet av fredag ettermiddag.