Det ble dårlig med bibliotek for befolkningen på Averøya. Det er nylig flyttet midlertidig inn i 2. etasje på ABC senteret mens byggingen av nytt kommunehus pågår. Nå får vi opplyst at det ikke finnes alternativ rømningsvei for slike lokaler i henhold til brannloven, og dermed ikke noe drift.
bibp
Brannloven har påbud om alternativ rømningsvei for slike lokaler. Det er det ikke. Hva som gjøres med det kjenner vi ikke til. Forøvrig kan kommunen få inn masse penger til et slikt rømningsprosjekt hvis folk røyker på toalettene i ABC senteret. (under)
bibl 23
15000 kroner..for en røyk...det var da ikke småtterier heller. Går det til brannvesenet ville det ha vært god butikk.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her