Årboka til Averøy Historielag går snart i trykken. Rundt 20. november skal alt være klart. Det er Holm Grafisk i Kristiansund som foretar dette, slik de gjør for Nordmøre Historielag. Det er en fast gjeng på Averøya som arbeider med det som har skjedd opp gjennom årene, og det er som alle andre steder viktig for ettertiden at dette blir tatt vare på før det går i glemmeboken.
bok
Leder i Averøy Historielag Jakob Arne Dahlen (t.v) studerer gamle bilder som Helge Hoel kom med. Her fra et "møte" på Ladys Bakerikafé på Bruhagen. Det er gjerne her alt nytt og gammelt blir pratet om . Til tider sosialt og lærerikt sted med enkelte "kraftutrykk" som også  Radio Innafær vet å notere seg.