Tekst/foto:  Jarl Arvid Røbech

  I Vanndamman foregår det for tiden felling av trær mellom dammene. Iflg. han som har jobben er det kommet nye regler
for  visse trær når det gjelder nærhet til vann på tvers mellom dammene. Det ble lettere/lysere der oppe nå etter fellingen.
Tenk om det hadde kommet nye regler mht. felling av sitkagrana..... En tretype som aldri skulle ha vært plantet rundt omkring  i nærområdet vårt!
vanndtraer