Det vurderes å åpne for at flyselskapene kan leie inn billige piloter og kabinpersonale fra utlandet ifølge NRK. Regjeringen vurderer nå dette etter at Arbeidsdepartementet har sendt ut et notat om dette på høring. I dag må personer utenfor EØS land i hovedsak ha oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Hvis det blir unntak fra disse reglene, trenger ikke innleide til flytjenesten norske arbeids og lønnsvilkår.
bkk
Regjeringen vurderer billig innleid arbeidskraft som piloter og kabinpersonale fra utlandet.