Kristiansund kommune sammen med flere aktører har satt i gang en kampanje for å prøve å minske køproblemene på veien ut av sentrum. I uke 48 vil det bli gratis buss og sundbåt fra 26. november til 31. november. Det oppfordres til å kjøre flere sammen i hver bil, eller helst benytte kollektive transportmidler.
koew 1
Køene ut av byen har bare økt den siste tiden. Enda verre blir det når Krifastbommen blir tatt bort 1. desember.
koew 2