Etter initiativ fra Høyres Roger A. Kjøl vedtok formannskapet en uttalelse om strakstiltak på innfartsveien til Kristainsund. Ordlyden i brevet var: Fra Roger Kjøl, Høyre:
Kristiansunds hovedvei er trafikkfarlig fra Melkvikan til Langveien på grunn av dype spor i veien. Denne standarden er trafikkfarlig og uakseptabel for Kristiansund og Nordmøres befolkning. Det ventes 30 % - 40% trafikkøkning når Krifast blir gratis 1.12. Statens Vegvesen har i media forklart at utbedring ikke vil skje før til våren. Kristiansund Formannskap ber om at Statens Vegvesen iverksetter strakstiltak på kort sikt som kan bedre sikkerheten, inkludert asfaltering hvis forholdene ligger til rette for det.
formann
Formannskapet kommer med en uttalelse om strakstiltak om asfatering av innfartsveien RV 70 inne mot byen. ( Arkivfoto)Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her