Om kort tid skal plassering av sykehus for Romsdal og Nordmøre avgjøres. Vi må nok tro om igjen om vi tror at det blir noe felles sykehus mellom byene. I dag kunne en seiersikker ordfører Torgeir Dahl stå fram å si at alt dette går moldes vei, og at spaden kan stikkes i jorda på Eikrem inne i Molde by for fellessykehus. Rapporter framlagt nylig tilsier at sykehuset kan komme helt inne i Molde by da tomt er regulert og klar til å bebygges straks. Nå er disse rapportene kun en del av arbeidet med å fastsette plassering sa Jon Harry Kvalshaug som er tungt inne i denne behandlingen.
aaroec
Omtrent hit må vi nordmøringer reise, like ved Årø flyplass hvis det går Molde sin vei i sykehussaken. Innfelt Torgeir Dahl, ordfører i Molde som var meget blid og seierssikker i løpet av dagen.- En gledens dag for Molde- som han uttalte på TV .