Klima og forurensingsdirektoratet ( Klif) har vedtatt å oppheve Fylkesmannens vedtak om utfylling ved Husøya og Fugløya til ny reguleringsplan foreligger. Dette går fram av et brev til Bolga Næringspark som Bolga Velforening også har mottatt.
bolg 2
Fugløyas skjebne er ikke avgjort. Klima og forurensingsdirektoratet vil ha ny regulering av Husøya og områdene rundt.
bolg 1 pdf