I dag klokken 12:30 slutter bompengeinnkrevingen for Krifast og Storkrifast prosjektene. De blå Toll Plaza-skiltene som gar grint mot trafikkanter i over 20 år blir historie. At det åpnes for fri trafikk gjennom anlegget er en stor vekstimpuls for regionen. Vi har gravd litt i arkivet om ditt og datt fra 1987 til nå.
endet a
Da blir det slutt på disse Toll plaza-skiltene som har stått på veiene inn mot bomstasjonen.
endet 3
Ansgar Løvold startet ideen om fastlandsforbindelse rundt 1951, og det ble tidlig foretatt beregninger. her fra 1955 hvor prisen ble antatt til 35 millioner. Sluttsummen med Krifast og senere RV 70 og E 39 skulle vel ligge på rundt 1700 millioner.
endet 1
Gården her til Solveig og Bjarne Havnen i Innerhamna ble liggende midt i traseen opp fra rundkjøringen ved bomstasjonen, og den ble revet og folket flyttet til nye boliger lenger oppe på Bergsøya.
endet 2
Her fergekaia på Bergsøya i 1987 bygd rundt 1963. Denne ble selvsagt overflødig da bruene kom i 1992.
endet 5

Ulykker har det vært på Krifastanlegget siden det ble åpnet. En mann omkom under byggeperioden, og en annen ble hardt skadet. Trafikkulykker med dødelig utgang har det også vært ved flere anledninger. Her rundt 2003 da hele tunnelen var stappfull av røyk.
endet 6
Brannvesen fra byen og Gjemnes var alarmert etter kraftig røykutvikling fra en lastebil.
endet 7
Bildet her er tatt fra brannbilen der mannskapene fra byen måtte gå gjennom tunnelen for å søke etter folk. Et voldsomt oppdrag som krevde sin mann. Det ble funnet forlatte biler og andre personlige eiendeler i veibanen under fjorden i den nesten 6 km lange tunnelen.
endet 8
Det var så mye røyk at undertegnde (Boa) måtte ha røydykkerutstyr inne i brannbilen. Det gikk ikke fort dette her.
endet 9
Ellers har det i denne 20 års perioden vært ganke mange krasj inne i tunnelen.
endet 4
Og flere bilbranner ved tunnelen, men ingen alvorlige under fjorden.
koeiflat
Det har vært lange køer ved hendelser i tunnelen. Her køa langt oppover veiene i Fladsetsundet.
endet 12
Flytebrua mellom Bergsøya og Aspøya, Bergsøysundbrua,  ble fredet av Riksantikvaren i 2008 som en del av RA sin bevaring av historien om utviklingen av norske veisystemer.
endet 20
I 20 år har vi møtt dette på vei hjem etter tur her og der. Her blir det folksomt lørdag. BN skal ikke der, så hvis noen sender noen bilder fra den store dagen er det bra. Under en filmsnutt slik det så ut på Bergsøya før byggingen .Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her