Desember er tradisjonelt en brannmåned i de norske hjem. Derfor er det viktig å sjekke røykvarsleren. Mange henger i taket uten at de virker, og da snakker vi om falsk trygghet. En røykvarsler som virker er avgjørende hvis det oppstår brann eksempelsvis når man sover.
varsel 1
Fra en tidligere aksjon fra brannvesenets side der eldre fikk tilbud om sjekk av røykvarsler og skifte av batteri. Tett opp til 50 % av alle varslere var batteriet ikke satt skikkelig inn i klemanordningen for 9 volts batteriet ! De virket dermed ikke i det hele tatt.
varsel 2
Fra ulmebrann i elektrisk apparat i Kristiansund for en tid siden. Her er det svært viktig at røykvarsleren virker. En optisk røykvarsler oppdager store partikler som utvikles under en ulmebrann, ikke minst ved brann i kabelisolering, kunststoff (PVC), olje, fett og oljeholdig støv. Dagens optiske røykvarslere er også i stand til å reagere raskt på svart røyk, som ved brann i f.eks. gummi. En optisk røykvarsler tar også åpen flammebrann.
varsel 3
Enkelt og genialt :Batteriskifte kan være vanskelig for eldre hvis røykvarseler er skrudd i taket. Arne Vikene har limt en magnet på varsleren og et jernstykke motsatt. Dermed kan man ta ned hele varsleren for batteiskift uten et mikmak med forskjellige festeanordninger.