En fiskeskøyte er gått til bunns ved kai i Sveggesundet de siste dagene. Skøyta het " Ursula" og tilhørte Ole T. Olsen( "Ole Sortna") på Langøya før den ble solgt til private. Nå er den gått til bunns og lekker diesel utover i Sveggesundet.
oleso
Her ligger skøyta "Ursula" i Sveggesundet. En fisker som skulle sette ut levendefiskposer her  sa " dé vakjé råd " med noe slikt i dieselen har. Båten som sank er bygd i 1937 og er 13 meter lang.