Flere er omkommet etter at et lasteskip er gått til bunns etter kollisjon med et annet skip utenfor kysten av Holland. Kollisjonen skjedde 40 km utenfor havnebyen Rotterdam, som er en av europas travleste områder til sjøs. Det er satt i gang en større redningsaksjon opplyser NRK Tekst TV. Det er bilfrakteren som var på vei fra Zebrügge til Finland med biler som er gått tapt. Kontainerskipet skal være hardt skadd, men ikke i fare for å synke.
coll
Bilfrakteren "Baltic Ace" og kontainerskipet "Corvus J" har kollidert og et av skipene har forlist utenfor den hollandske kysten. Bilfrakteren t.v. er  148 m lang, kontainerskipet er 135 m.(Bildene kom fra en observant leser)
matra
Det er utenfor Rotterdam at forliset skal ha skjedd etter kollisjon. Det er et voldsomt skipstraffikert område som innfallsport for varer til Europa.( Fra Marine Traffic Kl 22:02 onsdag) DE Telegraf nederlands avis