Det er kommet dithen at hva som helst kan bringes til torgs i den evindelige krangelen om sykehus til 3,7 milliarder kroner. Ikke minst er kommentatorfeltene i pressen leses vanvittige innlegg. En vei ut av uføret er å bygge et svært hospitalskip som hospiterer 1 uke i Molde og 1 uke i Kristiansund. Dette må uten tvil ende i uavgjort i den fryktelige kampen ! Gi de ansatte offshore-turnus, så skulle rekrutteringen ikke blir noen problem. Et slikt skip er til og med under beskyttelse av Geneve konvensjonen.
hosp 2
Her er løsningen som gir uavgjort mellom fogderiene. 1 uke i Molde og 1 uke i Kristiansund. Den nye kampen blir da: Hva skal skipet hete !!!!
Hospitalskip, skip innredet for behandling og transport av sårede og syke. Genèvekonvensjonen fastsetter at hospitalskip skal være hvite, føre nasjonalflagg og flagg og merke med rødt kors på hvit bunn (eller merket til annen internasjonalt godkjent hjelpeorganisasjon). Hospitalskip har folkerettslig beskyttelse; det skal ikke angripes eller oppbringes. Skipet må ikke formidle operative informasjoner til fordel for noen krigførende part.