Det jobbes for fullt for å få nytt teknisk utstyr i kloakkpumpestasjonen i Nerparken. den har vårt ute av drift i lang tid, slik at avløpsvannet fra boligene i hele sentrum går rett i havna.
pu 1
Sent mandag ettermiddag holdt kommunen å løfte inn tyngere rørdeler og maskiner inn i pumpestasjonen.
pu 2
Det var svære elektriske motorer som ble buksert inn med kranbil. Det ser ut som at driften av pumpene skal skje ved tørrmonterte motorer. Storparten av disse stasjonene her i byen har nedsenkbare elektriske pumper.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her