parkering-futura-1

På parkeringsplassen på Futurasenteret i Kristiansund i dag, etter nattens snøfall, er det mye rar parkering som foregår. Folk parkerer på plasser det ikke er oppmerket, kjørebaner er til tider stengt og mange biler er innparkert. Det er greit nok at man ikke ser oppmerkingen, men det er nå lov å bruke knotten for det ;-)

Hadde Kristiansund Parkering hatt parkeringsvakttjenester for Futurasenteret, ville det gått hardt på blekk og papir i dag.

parkering-futura-2