Norsk Gjenvinning, tidligere Veolia på Hagelin i Kristiansund skal flytte virksomheten til Husøya i Bolga. Dette skal skje i  løpet av de første måneder i 2013. Dermed er det slutt på avfallshåntering på dette området. Gjenvinningsanlegget er nå blitt så å si inne i det nye boligfeltet Havsikten i Karihola, så dette har vel vært en medvirkende årsak til å flytte.
veolia hagelin

Norsk Gjenvinning A/S flytter herfra til Husøya i Bolga om tid og stunder. Bedriften har lenge arbeidet med å finne høvelig område for virksomheten. Om det kommunale husholdningsmottaket vil bestå, er ukjent for øyeblikket.
veolia 2
Det har vært endel problemer med at fremmede har besøkt afallsplassen på kveldstid for å forsyne seg av ting og tang. Her russere for noen år siden som fant rene gullgruven i haugene her.
veolia 3
Hagelin har i nyere tid alltid vært forbundet med søppel, og klagene har vært mange. Fra  landeponi til forbrenningsanlegg og senere kverning av husholdningsavfallet. Her fra 1976 da man bygde kvern i stedet for å brenne avfallet.