Det internasjonale Røde Kors frykter man kan ende opp i et fattigopprør i Europa. Den økonomiske krisen og arbeidsløshet blandt unge under 25 år er en farlig tendens. Hellas, Italia og Spania har store grupper av ungdommen under 25 år gående arbeidsledig, og 120 milloner EU borgere var ved utgangen av året under fattidomsgrensen. Opprørene i Egypt og Tunisia handlet mer om brød enn frihet skriver Røde Kors som frykter et opprør også kan spre seg til disse land.
arbeids
Farlig tid i EU frykter Røde Kors. Stor arbeidsløshet og fattigdom kan føre til opprør i befolkningen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her