Flaggskipet til Subsea 7, " Seven Borealis" som er utviklet av Ulstein  på  Sunnmøre , har blitt nominert til Årets Skip 2013 av Offshore Support Journal. Stemmefristen gikk ut den 25. januar.  Prisvinneren blir kåret av rådet for den årlige Offshore Support Journal-konferansen og leserene av Offshore Support Journal, og vinneren blir annonsert på konferansen 19. februar i London. På verdensbasis er rundt 8 skip med i konkurransen. De kan dette her sunnmøringene.
borealis 1

"Seven Borealis" måler 182,2 x 46,2 meter og stikker  16,1 m dypt. Skipet er eit rørleggings-/ tungløftsfartøy levert i 2012, og er designet av Ulstein Sea of Solutions for operasjoner over hele verden. Skipet kan arbeide på prosjekt i svært dype farvann og  i dei tøffeste  miljø .Det kan innkvarteres 400 personer ombort. Mannskapet er 52. I november 2012 vart det kjent at skipet går inn som en del av den største SURF-kontrakten som noen gang er tildelt på norsk sokkel for utvikling av gassfeltet Martin Linge, som ligger 180 km vest for Bergen.  Skipet er eid i fellesskap av Eidesvik og Subsea 7 gjennom det nystiftede selskapet Eidesvik Seven AS. ( Foto: Eidesvik Seven A/S) 
far s

"Far Solitaire" ble kåret til Årets Skip 2012 i den norske hallen på skipsfartsmessen SMM i Hamburg. Prisen ble overrekket av statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Halvard Ingebrigtsen. Juryen hadde følgende begrunnelse for tildelingen av prisen ti l" Far Solitaire" : 

Det spesielle med Far Solitaire er at det er en blanding av et konvensjonelt forsyningsskip og et tankskip. Oljeplattformenes anstrengelser for å drive stadig mer effektivt har ført til økende behov for store mengder kjemikalier og farlige væsker av ulike slag. Samtidig har myndighetene kommet med nye og strengere krav til håndtering av slike farlige stoffer, ikke minst når det gjelder transport tilbake til land etter bruk. Konvensjonelle forsyningsskip har etterhvert vist seg lite hensiktmessige til slike transportoppdrag. De er bygget etter regelverket for lasteskip og har bare lov til å føre maksimum 800 kubikkmeter kjemikalier, noe som er lite rasjonelt i forhold til plattformenes behov. ( Foto: Brunsvika.net)  Video "Seven Borealis under.