Det er ikke bare fugler som finner det tjenlig med et besøk på fuglebrettet. Her finnes også mat for andre, spesielt for de som er flink til å klatre. Denne lille fyren er ekstrem i så måte, selv om matfatet var lett tilgjengelig her da.
eklo
Artig besøk av et ekorn på fuglebrettet i Torvikdalen skriver Morten Stakvik til oss mandag morgen.