En entrepenør er bortlurt i forbindelse med avbruddet av byggingen av ny aldersheim på Langøya i Averøy. Grunnet dårlig med økonomi, er dette blitt utsatt på ubestemt tid. Entrepenøren som vant anbudet  får nå erstaning for arbeidet de har satt i gang. Beløpet er på 225.000,- kroner skriver TK/ NRK tekst.

langoebn

Det var i august i 2012 at riving av aldersheimen på Langøya ble startet. Ny institusjon er utsatt på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Det kostet litt flesk.