Det er meldt om brann i eller ved Langveien Ungdomsskole i Langveien ved 18: 30 tiden.
bpl 1
Brannfolk i ferd med å slokke brannen i skrot i et utbygg ved skolen.( Foto: Robert Gaupseth)

lus
Brannbiler er ankommet skolen og bedriver slokking. Om det er inne eller ute det brenner er uvisst. Fra tilskuere på stedet får vi derimot vite av det er skrot og søppel som brenner tett opp under skolen, og at røykdykkere sjekker inne i skolen.( Foto:Leon Stolsmo)