Mest sannsynlig  har sørgående hurtigrute "Norlys" ikke vært innom Kristiansund i kveld. Et par timer forsinket går den utafor Sveggesundet nå ved 19:45 tiden.
hrut
"Nordlys" gikk trolig forbi Kristiansund i dag. Slikt skjer nå og da. Grunn ukjent.