Det brenner i et rekkehus på Nordlandet. En peron er tatt med i ambulanse for sjekk etter å ha fått i seg røyk. Brannen er under kontroll kl. 14: 47. Det  var en stund fare for nabohusene, men det verste skal være over. Husene her er bygd på 1980 tallet. Noen bilder fra situasjonen i gata Sørvesten i ettermiddag.
vda

Situasjonen ved brannvesenets ankomst på Bjønnahaugen. Det brant godt. ( Foto: Vegar Dahlen)


 

 

brannisoerv

lpoft
Det gikk bra med naboene vegg i vegg. Om det er røyk i nabohusene er ikkek kjent. Politioet er på stedet og sperrer av brannstedet for senere etterforskning.
frak
Fra kaia i sentrum var røyken fra brannen godt synlig.( Foto: Kjell Andersen)