De legendariske brakkene som står i Kapt.Sehuus gate på Goma sentrum er i faresonen når ny 4 felts innfartsvei med tid og stunder blir realisert. I forbindelse med å gå for ny vei, blir det etter de vi forstår bygd bredere bru over Nordsundet som kan komme i konflikt med disse brakkene.
kapt1
Brakkene her står utsatt til i forbindelse med ny bru over Nordsundet. De som driver her er engstelige hva som måtte komme. Byggene står på bygslet grunn, der kommunenn er eier får vi opplyst. Det holder blandt annet til et sykkelreperasjonsverksted her.
kapt 2
Brakkene i Kapt. Sehuus gate på Gomalandet er et litt spesielt område fra eldre dager som har blitt stående igjen. 
kapt 3
Deler av den gamle Nordsund bru åpnet 1936 ble tatt vare på da den ble fjernet i 1999. Traseen til ny bru kan komme her og på skrå over til kontrollplassen på Nordlandet i bakgrunnen.