Det er usikkerhet blant folk flest vedrørende veiprosjektet fra Freiøya og inn til sentrum. Det er vedtatt 4 felts vei , og prosjektet må realiseres med en stor andel som bilistene må ta ved hjelp av bompenger. Spørsmål som dukker opp er da  hvor mye det vil koste å kjøre gjennom disse bomstasjonene. Skal det betales i alle ? Blir det selvbetjening og autopass, eller bemannede stasjoner ?
bvpsioe
Her kan det komme bomstasjoner ifølge oppslag f.eks. i Romsdals Budstikke. Det er også snakk om 20 kroner pr. passering, men alt er i et tidlig stadium. Ved kjøring fra Freiøya til sentrum og retur vil det koste 120 kroner i bompenger hvis 20 kroner blir satt som mål.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her