Fylkesmannens miljøvernavdeling i Molde  er varslet etter at folk har oppdaget endel død fisk i elva som renner fra Hostadvatnet gjennom Farstad og ut ved Farstadsanden, et kjent utfarssted ved Hustadvika. Også Mattilsynet er varslet. Omfanget og grunnen til fiskedøden er ikke kjent.
farstad korn
Området ved Farstadelva og den store sandstranden er mye brukt. (Arkivfoto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her