Hver gang det blir noe regn etter litt tørt vær, kommer det et fettlag opp ute ved Mastadbukta ytterst i Brunsvika. Avløpsrøret fra Myra silanlegg kommer ut et stykke fra land her på 15 meters dyp. Egentlig lå det på 28 meter, men en taretråler tok røret og laget en 90 graders vinkel på det slik at det måtte kappes på grunna.
kloa
Nå silanlegget blir belastet med mye regn, vil nivået stige og det blir overløp. Dermed havner alt fettet fra boliger havet å en gang. Myraområdet har felles system for kloakk og overvann. D.v s. at alt takvann og gater og hus går i samme rør til silanlegget. Overvannet ( regn) har intet i silanlegget å gjøre. I framtiden vil all kloakk bli ført til ett felles renseanlegg i Hagelin. Det er snakk om svære investeringer for å etterkomme EU krav .
mirakloakk
Her røret fra Myra. Alt tørrstøff blir silt ut, men gråvann fra boliger og dermed alle kjemikalier går i sjøen. Med tiden vil det bli slutt på det.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her