Brannbiler er kjørt til Innlandet ved 19: 47 tiden etter noe i en bolig der. Hva som er på ferde er ukjent, men det skal ikke være stor brann. Det er i området vest for skolen på Innlandet brannvesenet har utrykning.
brannse
Fra våre kilder får vi vite at det har vært bra røykutvikling fra en el-motor i en maskin, og at alt er under kontroll.