Det er utrykking til Ello på Løkkemyra etter alarm fra detektorsystemet ved 09: 50 tiden.

 

 

Fra tid til annen har det også vært endel alarmer fra Ello. I dag var det en lekkasje i noe kjølesystem som hadde utløst alarmen.( arkiv)