Det brenner kraftig på Norsk gjenvinning i Kristiansund ved 06 tiden søndag. Det er stor røyutvikling. En kontainer med dekk har tatt fyr. Røykdykkere har kommet seg inn i bygget og har fått kontroll der. Mledingen gikk ut på brann i bolighus ved Atlanterhavstunnelen, men brannvesenet forsto raskt at det var NGV sitt anlegg som stod i flammer. Det er oppsamlingsplassen for diverse usortert avfall som brenner. Det var politiet som oppdaget brannen.
poh 2
Brannmannskaop er ankommet. Politiet hjelper også til med slangeutlegg.

 

 Brannvesen og politi er på stedet, og området er sperret av.

brag 1

Brannvesnet jobber intenst for å få kontroll.
poh 1
Det brenner kraftig.
brag 3

Brannventilen som stod nærmest var tørr grunnet at det er ikke er koblet vannledning hit under utbygging av Dalabuktafeltet. Brannvesenet har med tankbil. De fikk tak i vann 150 meter lenger nord i en ny brannkumme der.
ngv 23
Voldsom røyk sprer seg nedover mot Atlanterhavstunnelen og boligene i området sørøst for brannen.
brag 4
Det brant heftig da mannskapene kom fram til stedet. Klokken 07:43 er det relativt bra kontroll på situasjonen. Det er ankommet gravemaskin inne i hallen for å  spre massene.