Asfaltmassen som legges på innfartsveien i Kristiansund kommer fra et asfaltverk som det finske firmaet Lemminkäinen har montert opp på området til Båt & Oppdrettservice ved Hasseløysundet på Averøya. 
asf 1
Det gikk for fulle mugger her torsdag. Endel utspregning er det også. Til venstre en rampe som det er mulig å komme inntil med større transporter sjøveien.
asf 2

Her asfaltkokeriet rett ved slippen til Båt & Oppdrettservice. På andre siden av sundet er fiskeindustrianlegg på Hasseløya.
asf 3
På de averøyske veier har det vært stor forbedring av veidekket i dag. En mann med " ein spa" har nettopp hatt på 4 kilo oljegrus i et hull mellom krysset til "Jérset" og Æppeltorget.
asf 4
Ved Haukåsvatnet brukte de enda mer: 5 kilo.