All ammunisjon som er dumpet i havet etter 2. verdenskrig er kommet på dagsorden igjen, og hvem som skal ha ansvaret for oppryding av dette. 200.000 tonn skal være kastet i havet i Norge. Svære mengder ble dumpet fra lektere og andre fartøyer på dumpefelt på dypt vann tranportert fra tyske kystbatterier rundt omkring. Her på Nordmøre var Halsafjorden mye brukt. Det var også dumpefelt i Talgsjøen, men det er uvisst om dette har vært i bruk. Mye sprengstoff er også funnet av dykkere på grunt vann for eksempel rundt Kristiansund. 
raa 2
Her fra Brunsvika i 1993 hvor minedykkere sprengte en GK antiinvasjonsmine på 13 m dyp. Hele byen ristet ved denne detonasjonen.
raa 16
Minen så slik ut og hadde 50 kilo høyeksplosiver. Slike miner var lagt ut i Brunsvika, Litjsand, Dalabukta og Donkarsundet på grunt vann i 1945 mars.
raa 3
Fra destruksjonen av disse minefeltene i 1945. Bildet er fra Mastadbegan i Brunsvika. ( Foto Charles Kämpe)
raa 10

Tyske soldater fjerner en av sine egne bomber fra området Allanhagen i 1940. De kjørte den på Klubba hvor den ble destruert ved spregning.
raa 4
Nylig ble det funnet en 88 mm granat i boligfeltet i Karihola. Martin Langvatn (t.v) og Jan Borge som tilfeldigvis oppdaget den under bruk av tyngere gravemaskin.
raa 8
3 kgs demoleringskasse med TNT på sjøbunnen i Brunsvika.
raa 19
Forsvaret har hentet opp endel slike fra bunnen. På toppen en ukjent ladning av noe slag.
raa 9

Hele Storkaia skulle sprenges i filler hvis det kom til alliert invasjon. 200 kgs bombene kunne avfyres elektrisk fra en bunker i sentrum. ( Foto: Nordmøre Museum)
raa  11
Fra oppryddingen av Storkaia-bombene. Pionerdykkerne Egil Waagen og Guttorm Brandtzæg var med på dette.( Foto: Ukjent)
raa 13
Funn ved Storkaia i 1989 av en slik bombe som var halvfull av sprengstoff. Svein Olaf Angvik på bildet.
raa 12
Funn av en av de store bombene som hang under Nordsundbrua .Børje Guldbrandsen på bildet. ( Foto: Boa)
raa 14
Det var skikkelig futt i den da minedykkertroppen foretok spregning nord på Skorpa i år 2000.

raa 17

Ombord på minsveiperen " Karmøy" i 2004 som foretok søk etter dumpet sprengstoff i Brunsvikbukta.
raa 18
Ombord i KNM " Sarpen""i 1989 der dykkerne Roald Brattøy (v) og audun Flatøy påviste store mengder tyske raketter av noe slag.
raa 5
Det var sport på 1960 tallet å lete etter granater i Karihola for å ta ut kruttet. Her Tor Stolsmo i en dam som inneholdt det man måtte ønske til slikt. I dag ville det blitt stor oppstandelse selvsagt. Eneste kjente skade fra disse " lekene" var et par fingre sprengt av under demontering og oppussing av en 20 mm granat på metallsløyden på Dalabrekka skole (!). I 1945 omkom en mann da sønnen tok med hjem en ukjent ladning funnet på batteriet på Innlandet.
raa 7
Håkon Bloch var mester i å plukke fra hverandre 20 mm skarpe granater fra Karihola. Her en oppsats på gutterommet i Langveien. Utrolig !
raa 21
Det store problemet i framtiden er 38 skip utenfor Arendal som er senket av de allierte etter krigen med 168.000 tonn sennepsgass og andre kjemiske stridsmidler etter godkjennelse av norske myndigheter. Kystverket har leid inn Forsvarets Forskningsinstitutt med ROV " Hugin" for å kartlegge vrakene på 600 m  dyp. På bildet en bombe med gassammunisjon som er gått i oppløsning. ( Foto: Forsvaret)
raa 1
Avslutningsvis et bilde fra Oslo havn under krigen der tyskerne holdt på med noe. Her har de fyrt av en svær ladning ikke langt fra Rådhuset. Tyskere og sprengstoff ja ! ( Foto: Ukjent)