Den tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tar bladet fra munnen og mener Forsvaret mangler beredskap til å møte situasjoner som kan oppstå for Norge. I et debattinnlegg i pressen mandag utrykker han at landet står over for lange perioder uten beredskap på viktige områder fordi det mangle trent personell hvis man straks  skulle  få bruk for det. Forsvaret kan ikke møte eventuelle trusler,og milliardbeløp kan være totalt bortkastet mener Sverre Diesen.
fred

Mangel på kvalifisert personell svekker Forsvaret mener ex forsvarssjef.Her et av skipene i freagattprosjektet 2005-2009 " Roald Amundsen" utenfor Kristiansund. Prosjektet kostet 21 tusen millioner kroner ( 21 milliarder) Les mer i : AFTENPOSTEN