Både ambulanse, politi og brannvesen er kjørt til Vestbase hvor det har vært en ulykke ombord i et lasteskip ved 10: 30 tiden.
aaa2
Skipet er et lasteskip som ligger på Vestbase, og det dreier seg om en fallulykke. 
dart i s
Det er ombord i skipet "Dart" at det skal ha skjedd en ulykke i forbindelse med tankarbeid. Skipet har i langt tid vært i oppdrag på Nordmøre der det frakter borekaks.