Ved 13 tiden tisdag har det vært automatisk brannalarm fra småbåthavna på Naustvollan utom Bruhagen. Bygningene har detektorer koblet opp mot 110 brannvarslingssentralen i Ålesund. Etter kort tid ble det konstatert at det var røyk fra arbeid som hadde utløst alarmen.

nau 13

Ingen brann i småbåthavna på Naustvollan.