To bilder fra bautaens dag i går. Foredraget til Westavik  om slaget på Kristiansunds Red var flott. Han er bestandig en god taler. Mange var og
hørte på. Vår Førstekanonér og historiker Geir Gjengstø fortalte om kanonene med Kongelig stempel. Etterpå orientering om skytingen med salutt som
avslutning på dagen.
bauta
Bautaen på Innlandet ble satt opp som markering av angrepet på Christiansund i 1808. Saluttkanonene er satt opp senere; mulig fra etter siste verdenskrig. Her Geir Gjengstø som orienterte litt om stedet.( Foto: John Kuløy)
bauta 2
Dagen samlet endel interesserte opp epå Bautaen. (Foto: John Kuløy)