Et seriøst vitne til noe på Kvernesfjorden mellom Kvernes og kaia på Høgset har tatt kontakt med BN og sier de så brann i en småbåt der fredag den 12.juli ved 16-17 tiden. En mindre båt stod i lys lue på fjorden, og dette var observert i kikkert fra Frei. En større sort eller blå oppdrettsbåt kom tutende til hjelp, en tuting som måtte ha blitt hørt på Kvernes og Høgset får vi opplyst. De ombord i småbåten ble reddet, mens båten som brant sank omtrent midtfjords får vi vite. De som kontakter BN synes det er merkelig at ikke noe er å finne om dette noen steder.
midtfjords
I dette området mener de brannen og forliset skal ha skjedd. Oppdrettsbåten så ut til å komme fra innersia av Averøya. Der har Marine Harvest anlegg. Heller ikke 110 sentralen i Åleund har hatt melding om brann i båt her fredag 12. juli. Vi ønsker tips i denne saken.